Werkgroep heemtuin

coördinator: Lex Kramer

stippellijn

over de heemtuin | logboek 2017 | logboek 2016 | programma

Actuele informatie staat op www.ivn.nl/vnmw

Jaarverslag 2016

stippellijn

Klik hier voor een plattegrond van de heemtuin en de omgeving

 

stippellijn

Nieuwe Co÷rdinator Heemtuin

Op 1 februari 2016 heeft de werkgroep Heemtuin afscheid genomen van Petra Ekhardt als coordinator en haar hartelijk bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren. Haar taak zal worden overgenomen door Lex Kramer.

stippellijn Petra overhandigt de bij het co÷rdinatorschap behorende stukken aan Lex.

stippellijn

OPEN DAG IN DE HEEMTUIN

Op zondag 28 juni was er een Open Dag in de Heemtuin aan de Hoge Hoffweg.
Daar werd informatie gegeven worden over wat er zoal eetbaar is; er werd een heerlijke kruidenthee geschonken, er zal uitgelegd worden wat er allemaal in salades kan en in onze kruidentuin zijn natuurlijk ook allemaal eetbare of geneeskrachtige planten te vinden.

gefrituurde vlierbloesem

Mensen wisten vroeger precies wat wel en niet eetbaar was in de natuur en waar je het kon vinden. Die kennis is bewaard gebleven en die kan iedereen zich opnieuw eigen maken. De delen van planten die je kunt gebruiken zijn de bladeren, wortels, stengels, jonge scheuten, bloemen, vruchten en zaden.
Overigens: niet alles wat eetbaar is, mag geplukt worden. Sommige planten zijn zeldzaam, ook al staan er op een bepaalde plek erg veel van. Er is in de loop der tijd een lijst gemaakt van beschermde planten. Daar houden we ons aan.

Op de FOTOPAGINA staan foto's van deze dag.

stippellijn


activiteit in de kruidentuin

De werkgroep houdt zich bezig met het onderhoud van de heemtuin, het registreren van wat er allemaal groeit en het geven van informatie over de flora en achtergronden door middel van rondleidingen .


Margrieten op het rivierduin - mei 2009

Het aanleggen van de heemtuin is één van de eerste aktiviteiten geweest die de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede na haar oprichting in gang heeft gezet. Uitgangspunt daarbij was om op kleine schaal de diversiteit aan natuurlijke vegetatietypen in de omgeving weer te geven. De Rijn is met haar wisselende waterstanden en verlegging van stroomgeulen in hoge mate bepalend geweest voor de vorming van de bodem, vegetatie en landschap rondom Wijk. Kenmerkend zijn de zandige ruggen dicht langs de rivier (rivierduinen) en de nattere laaggelegen delen daarachter met een vaak zware kleibodem, afgewisseld met strangen stilstaand water. De afwisseling van hogere en lagere gronden met verschillen in bodemsamenstelling en vochtgehalte, de talrijke overgangen van land naar al dan niet stromend water en de verschillen in microklimaat zorgen voor een grote verscheidenheid aan leefomstandigheden voor plant en dier. Het is deze verscheidenheid die zorgt voor de zeer soortenrijke “stroomdalflora” en die model staat voor de heemtuin.

Groot streepzaad alom - mei 2009

Het realiseren van de doelstellingen vergt tijd en vooral ook onderhoud. Er moet van tijd tot tijd gemaaid worden, de paden moeten geschoffeld, de kruidentuin gewied, wilgen en andere struiken gesnoeid, blad geharkt en, helaas, ook rommel opgeruimd. Daar zorgen de werkgroepleden voor. Omdat de werkgroep de laatste jaren handen te kort komt om meer te doen dan alleen het onderhouden van de tuin en zelfs dat niet helemaal bij kan houden, zal de gemeente een deel van de werkzaamheden dit jaar overnemen. Wij hopen daardoor wat ruimte te krijgen om meer aan de eductie en informatie te doen. In mei, juni, juli en september is er het meeste werk te doen, dan werken we gemiddeld eens in de twee weken een ochtend in de tuin. In de rest van het jaar is het eens in 3 à 4 weken.

Ben je geïnteresseerd om mee te helpen dan zul je met open armen ontvangen worden, want er zijn altijd handen tekort!


Bermooievaarsbek op het rivierduin - mei 2009

 

stippellijn